Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”

data publikacji: 5 grudnia 2018 r. godz. 13:00

Informujemy, że Rada LGD w dniu 5 grudnia 2018 r. dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru.


Konkurs nr 5/2018
Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej

Limit dostępnych środków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – 150 000,00 zł.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

data publikacji: 27 września 2018 r. godz. 11:30

Lokalna Grupa Działania „Barcja” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w terminie od 22 października 2018 do 9 listopada 2018 r. w godzinach od 900-1500. W dniu 9 listopada 2018 r. wnioski można składać tylko do godziny 1200. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

 • Treść ogłoszenia nr 5/2018
  Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej
  Nabór dotyczy tylko operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.
  Limit dostępnych środków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – 150 000,00 zł.
  Wysokosć wsparcia dla 1 wnioskodawcy: "Premia" 75 000 zł.

Dokumenty dotyczace naboru wniosków:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

data publikacji: 03 sierpnia 2018 r. godz. 11:00

Informujemy, że Rada LGD w dniu 27 lipca 2018 r. dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru.

Konkurs nr 2/2018
Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Limit dostępnych środków – 150 000,00 zł.

Konkurs nr 3/2018
Zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Limit dostępnych środków – 60 000,00 zł.


Konkurs nr 4/2018
Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej

Limit dostępnych środków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – 150 000,00 zł.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

data publikacji: 21 maja 2018 r. godz. 11:30

Lokalna Grupa Działania „Barcja” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w terminie 11-25 czerwca 2018 r. w godzinach od 900-1500. W dniu 25 czerwca 2018 r. wnioski można składać tylko do godziny 1200. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

 • Treść ogłoszenia nr 2/2018
  Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  Limit dostępnych środków – 150 000,00 zł.
  Możliwa jest realizacja wyłącznie operacji realizujących wskaźnik:
  Liczba nowych, przebudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych obiektów pełniących funkcję kulturalno-społeczną
 • Treść ogłoszenia nr 3/2018
  Zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
  Limit dostępnych środków – 60 000,00 zł.
  Możliwa jest realizacja wyłącznie operacji realizujących wskaźnik:
  Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
 • Treść ogłoszenia nr 4/2018
  Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej
  Nabór dotyczy tylko operacji z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.
  Limit dostępnych środków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – 150 000,00 zł.
  Maksymalna kwota wsparcia ograniczona do 150 000,00 zł.

Dokumenty dotyczace naboru wniosków:

----------------------------------------------------------------------------------------------

data publikacji: 28 lutego 2018 r. godz. 14:00

Informujemy, że Rada LGD w dniu 22 lutego 2018 r. dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru.

Konkurs nr 1/2018/G
Zakres tematyczny: Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Limit dostępnych środków – 200 000,00 zł.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

data publikacji: 13 grudnia 2017 r. godz. 12:00

Lokalna Grupa Działania „Barcja” ogłasza nabory wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami można składać w terminie od 27 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r. w godzinach od 900-1500. Ostatniego dnia naboru wnioski można składać tylko do godziny 1200. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

Treść ogłoszenia nr 1/2018/G
Zakres tematyczny: Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Limit dostępnych środków – 200 000,00 zł.
Termin złożenia wniosku o płatność ostateczną nie później niż 31.12.2018 r.

Dokumenty aplikacyjne:

Dokumenty pomocnicze:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

data publikacji: 13 września 2017r. godz. 12:30

Informujemy, że Rada LGD w dniu 7 września 2017 r. dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru.

Konkurs nr 1/2017
Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Limit dostępnych środków – 575 000,00 zł.

Konkurs nr 2/2017
Zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Limit dostępnych środków – 225 000,00 zł.

Konkurs nr 3/2017
Zakres tematyczny: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczność lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Limit dostępnych środków – 120 000,00 zł.


Konkurs nr 4/2017
Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej
Limit dostępnych środków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – 400 000,00 zł.

Limit dostępnych środków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – 600 000,00 zł.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 29 czerwca 2017 r. godz. 11:30

Lokalna Grupa Działania „Barcja” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w terminie od 17 lipca 2017 r. do 10 sierpnia 2017 r. w godzinach od 900-1500. W dniu 11 sierpnia 2017 r. wnioski można składać tylko do godziny 1200. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

 • Treść ogłoszenia nr 1/2017
  Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  Limit dostępnych środków – 575 000,00 zł.
  Maksymalna kwota wsparcia ograniczona do 115 000,00 zł.
 • Treść ogłoszenia nr 2/2017
  Zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
  Limit dostępnych środków – 225 000,00 zł.
  Maksymalna kwota wsparcia ograniczona do 115 000,00 zł.
 • Treść ogłoszenia nr 3/2017
  Zakres tematyczny: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczność lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
  Limit dostępnych środków – 120 000,00 zł.
  Maksymalna kwota wsparcia ograniczona do 60 000,00 zł.
 • Treść ogłoszenia nr 4/2017
  Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej
  Limit dostępnych środków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – 400 000,00 zł.
  Limit dostępnych środków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – 600 000,00 zł.
  Maksymalna kwota wsparcia ograniczona do 150 000,00 zł (dot. rozwijania działalności gosp).

Dokumenty dotyczace naboru wniosków:

----------------------------------------------------------------------------------------------

data publikacji: 27 stycznia 2017r. godz. 12:30

Informujemy, że Rada LGD w dniu 23 stycznia 2017 r. dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru.

Konkurs nr 1/2016
Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Limit dostępnych środków – 900 000,00 zł.

Konkurs nr 2/2016
Zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Limit dostępnych środków – 300 000,00 zł.

Konkurs nr 3/2016
Zakres tematyczny: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczność lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Limit dostępnych środków – 60 000,00 zł.

 • Nie wpłynął żaden wniosek


Konkurs nr 4/2016
Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej
Limit dostępnych środków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – 500 000,00 zł.

Limit dostępnych środków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – 500 000,00 zł.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

data publikacji: 15 listopada 2016r. godz. 11:30

Lokalna Grupa Działania „Barcja” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w terminie od 5 grudnia do 21 grudnia w godzinach od 900-1500. W dniu 22 grudnia wnioski można składać do godziny 1200. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

 • Treść ogłoszenia nr 1/2016
  Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  Limit dostępnych środków – 900 000,00 zł.
 • Treść ogłoszenia nr 2/2016
  Zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
  Limit dostępnych środków – 300 000,00 zł.
 • Treść ogłoszenia nr 3/2016
  Zakres tematyczny: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczność lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
  Limit dostępnych środków – 60 000,00 zł.
 • Treść ogłoszenia nr 4/2016
  Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej
  Limit dostępnych środków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – 500 000,00 zł.
  Limit dostępnych środków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – 500 000,00 zł.

Dokumenty dotyczace naboru wniosków:

____________________________________________________________________________